Styrka berakningar oversattare

Den exakta stil och lasten är nödvändigt att analysera den tekniska skick utrustning, materialval, fastställa orsakerna till skador eller förändringar och förändringar.

I kontraktet med ovanstående använder vi numeriska metoder för att exakt bestämma nivån av laster, i det senare fallet mest ändamålsenliga elementmetoden (FEM.Den ändliga elementmetoden kan också fungera statiskt såväl som dynamiska element. Dynamiska händelser spelar en viktig roll, t.ex. hastigheten på belastningsändringar, friktion och mediaflöden. Mesh beräkningar används också för att bestämma orsakerna till fel och skador.Typiska analyser i kombination med mesberäkningar avser främst:- Kontroll av tillståndet av spänningar och stammar vid bestämning av kritiska platser,- Formjustering i planen för att minska strukturens intensitet,- Kontroll av orsakerna till skador och deras tryck på exploatering,- modellering av gjutningar och flöden.Dessutom har mesberäkningar också mycket lång status inom sjöfartsindustrin. Vid konstruktion av en flytande eller nedsänkbar struktur är den detaljerade FEM-analysen av deras tålamod och de andra egenskaperna ett medel för säker och bra lösningar.Det viktigaste är arbetet med preliminära analyser nu på projektets grundnivå. Detta kommer att förhindra fel i ytterligare design. Den viktigaste faktorn i beräkningarna är att bestämma den konstruerade strukturens omedelbara styrka. Både som helhet och i känsliga noder. Mesberäkning används och bestämmer utmattningsstyrkan.Under de nuvarande åren har det blivit en revolution i beräkningen av röra och gradvis öppnar uppkomsten av materialets lokala uttryck. När man flyttar med det sista är det möjligt att snabbt skapa extrema händelser och förhindra vattenkatastrofer som kan hända. För närvarande finns det arbeten med att utveckla standarder för att minimera skador orsakade under en kollision. Den enorma utvecklingen i beräkningen av messor initierades av EU-projekten "Hårdare" och "Mål". Ritning från beräkningar av röra är ännu större.