Skyldigheten for kassaapparat online butik

Skyldigheten att ha ett kassaregister ingicks för alla personer som säljer fysiska personer som inte bedriver verksamhet. Kvitton från kassaregister är bland annat rekord och god skattberäkning. Vilka krav ska tillgodoses av kassan så att den kan accepteras i handeln även i tjänster?

XG-55

Ett gott kassaregister grundades av ekonomiministers förordning den 27 augusti 2013. Förordningen finns i den officiella uppsättningen den 16 september 2013, artikel 1076, och gäller de rättigheter och tekniska krav som måste uppfyllas av kassaregister. Det är värt att nämna viktiga funktioner - kassan ska ordnas i en klocka som anger datum och betalningsdatum för en tjänst eller tjänst, det inkluderar att återkalla ett oförändrat unikt nummer, det måste också permanent spara gruppen och hela värdet av annullerade kvitton.På samma sätt, när man lyckas med andra enheter, plus en regelbunden teknisk inspektion måste passera här. Om kassaregistret fungerar utan problem faller den första exakt två år från dagen för skattebetalning av kassaregistret. Efter översynen förlängs de närmaste två åren för en ny granskning. Tack vare detta kommer skattebeloppet att fungera korrekt och utan problem.Få tiotal inhemska företag rekommenderas till försäljning av kassaregister. Shop kassaregister är auktoriserade distributörer av alla sina producenter. Det privata erbjudandet bör också erbjuda service. Kunden som köper kassan behöver inte veta allt. Varje säljare borde vara under perioden för att korrekt ge råd om vad som är ett hälsosamt kassa för typen av kampanjer. Naturligtvis inser alla att den nya biljetten är utformad för en taxi, en annan för en advokats eller läkarmottagning, och en annan till affären. Kostnaden för kassan är uppdelad bland annat från dess befogenheter och antalet ytterligare funktioner det har. Sådant extra arbete och tillbehör, till exempel en billaddare till kassaskåpet, som kommer att tjäna alla personer som tillhandahåller transporttjänster. För företag används kassaregister utrustade med streckkodsläsare och avtal med butikskalor. Tillverkarna av kassaregister och deras samling är viktiga i byggandet.