Metallurgi ts dubnica nad vahom

För närvarande är metallurgi en del som omger inte bara plastformningsprocesser och gjuteri, men också är intresserad av att studera strukturer i makroklassen. Denna skyldighet görs vanligtvis på metallografiska mikroskop.

Mikroskopi är en sak som dök upp för flera hundra år sedan. Och endast relativt unga typer av mikroskop började användas i metallurgi. I moderna stadier kan de inte ersättas under boken om tekniska ämnen. Metallografiska mikroskop är redan de mest kända inom det ovan nämnda fältet, som bland annat används för att undersöka metallprover eller deras sprickor. Detta är avbildningsmetoden som utförs på ogenomskinliga prover. Metallografiska mikroskop inkluderar elektronmikroskop, som kommer att uppmärksamma atomtillståndstrukturer och ljusmikroskop, definierade av lägre förstoring. Observationer som utförs med hjälp av dessa enheter är mycket viktiga, eftersom vi tack vare detta kan hitta en annan typ av mikrokrackor i artikeln, dvs deras start. Det är också möjligt att beräkna fasandelen samt att exakt bestämma enskilda faser. Tack vare detta kan vi också bestämma mängden och typen av inneslutningar, såväl som många olika viktiga faktorer, med tanke på metallurgin. Till exempel tillåter ofta mikroskopiska observationer av det nyligen skapade materialet djup observation av materialets struktur, så att vi i perspektiv kan förhindra många oönskade fel.

Användningen av metallografiska mikroskop är mycket viktig eftersom vi tack vare detta redan kan hitta materialfel. Kom dock ihåg att hantering av denna typ av utrustning är farlig. Av detta villkor bör endast kvalificerade personer utföra tester på det.