Marken mp

Uppgiften för elektrostatisk jordning är att minska risken för en explosion av brandfarliga ämnen i slutet av överflödet av den elektrostatiska gnistan. Det används ofta som transport och behandling för brandfarliga gaser, pulver och vätskor.

Elektrostatisk jordning kan använda olika former. De mest praktiska och lite komplicerade modellerna återgår från jordklämman också från tråden. Mer utvecklade och tekniskt utvecklade är utrustade på ett sätt som skyddar jordningstillståndet, tack vare vilket det är möjligt att dispensera eller transportera produkten när jorden är korrekt ansluten.

Elektrostatisk jordning introduceras vanligtvis vid lastning eller lossning av järnvägs- och vägtankfartyg, tankar, fat, sk stora påsar eller delar av processinstallationer.

Farliga elektrostatiska laddningar kan bildas i produkten vid fyllning eller tömning av tankar med annat innehåll (t.ex. tankar med pulver, granulat, vätskor. Källan till deras ställning kan också vara blandning, pumpning eller sprutning av brandfarliga ämnen. Elektriska laddningar uppstår genom kontakt eller överföring av enskilda partiklar. Mängden elektrisk laddning kommer att begränsas av de elektrostatiska egenskaperna hos ytorna som kommer i kontakt med varandra. I produkten av en direkt och plötslig anslutning med jordning eller ett oladdat problem kan en kortströmspuls genereras, som kan läsas som en gnista.Bristande omsorg för gnistutsläpp kan leda till antändning av gas- och luftblandningen, vilket innebär en explosion eller en dålig explosion. Elektrostatisk jordning eliminerar risken för explosion på grund av kontrollerad urladdning av elektrostatiska laddningar.