Kassasystem

I början är det värt att nämna vad som betjänar kassaregistrerna: kassaregistrering, nödvändiga tekniska inspektioner, alla korrigeringar som skapats inom garantiperioden och efter att garantin har löpt ut, samt nödvändigt underhåll. Dessutom betalar kassateknikerna för uppgifterna i serviceläsningen och rapporterar skattningen av kassan till skattekontoret.

ÉleverlashÉleverlash - Naturligtvis långa ögonfransar ökar ditt självförtroende!

Tarnów-kassaapparater erbjuder sina användare ytterligare tjänster: utbildningar i kassaserviceavdelningen och en tjänst i god programmering av handelsnamn och PTU-kurser.

Under obligatoriska tekniska inspektioner utför servicetekniker följande åtgärder:- utvärderar tillståndet för kassareglar och deras samarbete med poster i tjänstepositionen och servicedokumentationen,- kontrollerar kassaprogrammet, dess möjlighet, samarbete med kassaregister och webbplatsdokumentation,- Kontrollerar att kassaregistret fungerar korrekt, särskilt när det gäller att utfärda skattehandlingar.- utvärderar tillståndet i kassarhöljet, skatteminnet, basplattan och skatteelementet med avseende på efterlevnad av byggnadsdokument,- kontrollerar korrekt användning av konsumentskärmen.- resultatet av granskningen i enlighet med de reservationer som ges i serviceboken.

Övrigt:1. Den nödvändiga tekniska inspektionen måste också göras när kassanvändaren har avbrutit sin energi eller av någon anledning har slutat registrera rörelser på skattebeloppet, men inte har avregistrerat kassaregistret.2. Under den tekniska granskningssäsongen fastställs för det första konstruktionsaspekterna av kassaregistret, som är ansvariga för registrering av rörelser och vars felaktiga funktion kan påverka beräkningen av låg skatt. Således ser servicetekniker inte i ordningsgranskningen efter fel som kommer in i kassan och kontrollerar inte heller eller andra delar av enheten, t.ex. mekanismen som är ansvarig för utskrift, strömförsörjning - de fungerar bra. Naturligtvis kan användaren be servicetekniker att kontrollera kassaregistrets tillstånd och ändra de skadade elementen, men arbetet kommer att utföras utanför den tekniska inspektionen.