Kassaraknare

XG-55XG-55 - En naturlig energi stimulator för den mest skulpterade siluetten!

Varje entreprenör med ett kassaapparat i sitt direkta namn kämpar med de återstående problemen, som rätter också kan generera dagligen. Liksom all datautrustning är kassaapparater inte felfria och bryts ibland ned. Inte alla företagare vet att när som helst register görs med hjälp av ett kassaapparat, bör det finnas en ny enhet - bara i händelse av att denna grundläggande enhet misslyckas.

Brist på ett reservkonto för elzab under den vidare försäljningen av varor eller tjänster kan leda till att skattekontoret åläggs böter, eftersom detta kommer att förhindra försäljningsrekord i huvudenhetens säsong. Dokumenten som förvaras i kassaregistret bör innehålla kassasystemet. Den här listan kompletterar inte bara alla reparationer av enheten utan innehåller också information om kassaregistreringen eller förändringar i dess minne. I servicearbetet kräver posten både ett unikt nummer som tilldelades kassan av skattekontoret, företagets namn och adressen till de lokaler där kontanten används. All denna information är giltig vid en revision från skattekontoret. Eventuella förändringar i kassaregisternas tanke och reparation följer uppgifterna för en specialiserad tjänst som alla företagare som använder kassaapparater bör uppgå till ett tecknat avtal. Vad som är väldigt viktigt - du bör informera skattekontoret om alla förändringar av kassatekniker. Försäljning i kassaapparater bör ske i en kontinuerlig ordning, så om kassaregistrets minne är fullt måste du byta ut minnet med färskt samtidigt som du måste läsa minnet. Den skattemässiga kassaregistreringsminnesläsningen kan leva - precis som dess förändring, men endast gjord av en auktoriserad enhet. Dessutom vill denna artikel genomföras i närvaro av en skattekontor. En lämplig rapport upprättas från avläsningen av kassaminnet, varav en kopia skickas till skattekontoret och resten till företagaren. Han kräver att detta protokoll lagras i enlighet med de andra dokumenten som är relaterade till kassaapparaten - hans förfarande kan påverka byråns påföljd.