Kassa register novitus small plus e instruktionsbok

Formexplode

Varje företagare som har våra skattekassar i vårt namn kämpar varje dag med olika problem som dessa rätter kan skapa. Liksom all datorutrustning är kassaregisterna inte fria från funktioner och ibland förstör. Inte alla företagare vet att vid någon tidpunkt i vilka register som görs med hjälp av ett kassaapparat, bör han komma ihåg en annan sådan enhet - för närvarande vid misslyckandet av denna grundläggande.

Bristen på ett kassakontor vid försäljning av produkter eller tjänster kan leda till att skattemyndigheten ålägger böter, eftersom detta kommer att förhindra att försäljningsbrevet bryts när huvudaggregatet bryts ner. Dokument som lagras i linje med kassaregistret bör innehålla ett kassabladstjänsthäfte. I det här fallet är inte bara alla reparationer av enheten inmatad, men det finns också data om att finansiera kassan eller ändra sina tankar. Ett unikt nummer måste också anges i det servicearbete som har tilldelats kontorsverket av skattekontoret, företagets namn och adressen till lokalerna där beloppet används. All denna kunskap behövs för att skattekontrollen ska bli framgångsrik. Alla nyheter i kassaregisterets minne och dess förändring går till övningarna av en specialisttjänst, med vilken alla entreprenörer som använder kassaregister bör komma ihåg det signerade kontraktet. Vad är långt borta - du bör informera skatteverket om varje byte av kassatörens servicetekniker. Försäljningen på skattebelopp ska genomföras i ett kontinuerligt och, med framgång för att fylla kassan, måste du ersätta minnet för en modern samtidigt som du måste läsa minnet. Läsning av kassareminnet kan vara - även som dess förändring, tillverkad enbart och uteslutande av en auktoriserad enhet. Dessutom måste denna vara slutföras i närvaro av en anställd hos skattekontoret. Från avläsningen av skattekassan är ett lämpligt protokoll arrangerat, vars kopia själv når skattkontoret och en annan till entreprenören. Han måste hålla protokollet ihop med efterföljande dokument som är kopplade till kassaregistret - hans fel kan agera genom att ålägga ett straff på kontoret.