Inredningsforetag wroclaw

Omsättningen skatte styrkas på beloppet i fråga måste administreras av skattebetalarna att sälja arbete av individer utan ekonomiska kampanjer och jordbrukare som styr som en del av en klumpsumma. Fall av icke-avslöjande av försäljningen blandas med sanktioner, som bestäms av en särskild handling. Skattebetalarna är ofta en tendens att inte ta itu skyldighet att dem är faktiskt till exempel ofta underlåtenhet att acceptera bristen på kontroll fall där gränserna för rotationsberättigar till rekordförsäljning med hjälp av kassaapparater och även fall där etablerade nya regler som säger de angivna enheterna skyldigheten att hålla register.

Skyldigheten att föra register över kontanter siktade råd är inte en illusion, eftersom det innebär att hämta sanktioner mot enheter som härrör från bestämmelserna i lagen om skatt på material och hjälp. Med andra ord, niedawanie bestämmelserna definierar rätt ordning för att föra register med hjälp av borgmästaren i ELZAB kassaregister & nbsp; är förknippade med verkliga sanktioner, så det är inte värt risken här. Tyvärr är inte alla företagare medvetna om detta faktum och vet inte lagen.

Enligt konst. 111 par. 2 på skatten på material och tjänster kan chefen för skattekontoret eller skattekontrollmyndigheten ta ut en allvarlig påföljd som uppgår till 30% av den skatt som belastades vid inköp av produkter eller tjänster. I framgång för individer för bristen i att hantera dokument, bär en sådan enhet skulden för en skattbrott eller för ett brott. Försök därför inte fuska din styrka i den nuvarande tanken och först och främst bör du anlita råd från en revisor eller advokat som skulle se till att företagaren följer lagstadgade bestämmelser.

Vid försäljningsstället som registrerats med kassaregister är det värt att nämna att skattskyldigheten endast omfattar och endast de brister som var av betydelse under perioden 1 december 2008, det vill säga från införandet i huvudstadens rättsliga stil. lagbestämmelser. Lyckligtvis, i händelse av ett misstag, kommer brottsbekämpande organ inte att vara ansvariga för juridiska, skattemässiga eller straffrättsliga ansvar, som perioden före den 1 december 2008. Det räknas under föreskriven årstid, och då upphävs lagstadgade aktiviteter.