Fiscal kassa

När vi säljer varor eller tjänster för personers arbete (som de som inte bedriver verksamhet, kommer vi att rekommenderas ett kassa eller en finansiell skrivare. Efter inköpet är det ytterst viktigt att skicka in en skatteanordning och skattefinansiering. Alla rutiner som är relaterade till kassaregisteret bör skapas inom två månader efter det att de köptes.

En rapport till chefen för det behöriga skattekontoret bör lämnas in innan vi börjar registrera försäljningen på skattebeloppet. Vad ska man hitta i en sådan anmälan? Först och främst måste du skriva vilken som helst antal kassaapparater som spelas på kontoret. Du måste också tillhandahålla adresser på platser där de ska användas.Finansdepartementets förordning av den 29 november 2012 definierar exakt hur redovisningen av kassaregister ska ske. Tillsammans med honom, senast dagen för att förlora ett gott att lösas från att ha ett kassaregister, bör mer än hälften av kassaregisterna som rapporteras till chefen för skattekontoret installeras. De återstående skattekassorna bör ingå i bokföringen för nästa månad.Som vi nu har rapporterat och installerat kassaregister, måste de finansiseras. Det behövs om vi vill använda kassaregister och skrivare i en affärsverksamhet.

Long&Strong

Vad är skattebetalningen av kassan? Vid fördelning av skattemodul (Taxpayer Tax Identification Number till skattekassan. Låt oss komma ihåg att detta är en enstaka operation, en levande och irreversibel. Det är väldigt viktigt att kassalagstiftningen skapas i en professionell teknik av en tekniker som är redo för den sista. I händelse av ett fel kommer det att vara omöjligt att lösa den felaktigt genomförda skattepolitiken, det kommer vara till nytta att köpa ett nytt kassa, vilket visar på en kolossal utgift. Tack vare skattebetalningen av kassaregisteret kommer det att vara möjligt att agera i skatteordningen. Från denna dag i ditt sinne, kassaregister kommer att rekommenderas dagligen, innehållande kunskap om det faktum att daglig försäljning.Efter slutförandet av kassalagstiftningen måste du anmäla det till chefen för det behöriga skattekontoret inom sju dagar. Detta hjälper dig att få ett registreringsnummer.