Explosionsskyddade eluttag

Explosionsskydd är ett explosionsskydd som är en av de viktigaste aktiviteterna i närheten av de som hotas av en sådan explosion. I syfte att förebygga tändning eller brand bör ett bra säkerhetssystem mot explosion utarbetas. Dessa lösningar kommer i första hand att tillämpas på personer i fulla zoner, som hotas med brand explosion.

Samtidigt kommer de diskuterade metoderna att användas där det finns explosiva damm i sektorn. På vägen mot explosionsskydd komprimerar den faktor som är undertryckningen av explosionen i avgörande grad. Denna process innefattar i första hand att lära sig explosionens första steg. Då bör du använda en åtgärd, vars prioritet är att eliminera explosionen i en viss enhet. Till följd av detta överförs inte explosionen och undertrycks samtidigt omedelbart efter tändningen. Allt detta är glatt att elden inte rör sig. Denna skola är ett av de mest universella sätten att skydda mot explosion, och om det kommer till det nu, försäkring mot dess konsekvenser. Det minskar effekterna av en explosion. Vid denna tidpunkt koncentreras sådana element som cylindrar med släckningselement, tryckgivare, optiska sensorer, dammsensorer och kontrollcentraler. Nästa steg är att lindra explosionen. Denna process består i första hand av människor som tar effekterna av explosionen utanför den skyddade enheten. Som ett resultat återgår trycket i anordningen till en god nivå. Avlastningssystemen innefattar dekompressionspaneler, flikar med självstängande enhet och & nbsp; flamlösa avlastningssystem. Samtidigt är anti-start-systemet urkoppling av explosionen. Det är sista sättet att avbryta explosionen. Dess prioritet är först och främst att stänga rörledningarna eller kanalerna. Varför? Först och främst, eftersom de två tidigare metoderna eliminerar endast effekterna av eld. Dock kan vissa återstående effekter av explosionen komma igenom rören och kanalerna, vilket kan leda till sekundära explosioner, även aggressiva i resultaten. Därför betraktar detta avstängningssystem punkten att förebygga de redan nämnda sekundära explosionerna. Dessa är till exempel cylindrar med släckningselement, avstängningsventiler, avstängningsventiler, explosionsavstängningssystem, lätta ventiler och liknande.