Eldacke

I händelse av brand är det viktigaste ett skarpt och bra svar, vilket minimerar eventuella förluster. Ibland hjälper det till att spara ett bra liv. För att denna reaktion ska kunna existera är det viktigt att veta vilken form som ska ledas och vad man ska uppmärksamma. Eftersom vi annars kommer att börja släcka branden i det inre stängd, och det är den naturliga utrymme. & Nbsp; I det första fallet bör vara att vårt handlingsutrymme är liten, i en klubb med att vi inte har råd att använda alla formuleringar. Av drycker, är det mest effektiva utan tvekan den vattenånga, som uppgift att tekniken snabbt leda till ett hot.

Visst är ångan som brandsläckningsmetod inte i öppna utrymmen, där den inte köper lämplig koncentration, tack vare vilken det är acceptabelt att släcka eld. Även om det i korta byggnader läggs till perfekt. Det är vanligt förekommande ovan på skepp, i lägenheter där alkohol eller vulkaniska pannor accepteras, där användningen av vatten är dålig. Ångans grundläggande verkan, som möjliggör eliminering av elden, är att neutralisera syret, utan vilket flamman inte kommer att vara kvar. Dess stora funktion är det faktum att denna effekt utförs mycket snabbt, så att elden inte kommer att kunna sprida sig tillräckligt. Det är då oerhört viktigt, för i en situation när elden kommer att öka till något hus, kan det verkligen inte släckas av samma par. Det är då nödvändigt att vidta mycket långsiktiga åtgärder av brandkåren, som är begränsad med nutiden, att de förluster som orsakas av elden kommer att vara extremt höga.