Elcom eurokassan 50te mini

Kassaregistret måste användas av varje företagare som ska sälja produkter eller tjänster till situationen för finansiella personer som inte driver en kampanj. Han använder inte utrymmet om säljaren är en momsbetalare eller tas bort från sådana bosättningar. Vilka är skyldigheterna till en kassahållare?

Först och främst bör ägaren till ett kassaregister kontrollera om han nödvändigtvis måste registrera den kassa som han säljer. I framgången för småförsäljningar, som sällan utförs, är ibland ett mer effektivt alternativ att ange poster i icke-dokumenterade försäljningar. Undantag från behovet av att ha ett kassaapparat har definierats i finansministeriets förordning av 4.11.2014 i historien om undantag från skyldigheten att föra register med hjälp av kassaregister.Vi tror att när vi köper det första kassaregistret har vi rätt till återbetalning av upp till 90% av dess pris, men högst sjuhundra zloty. En betydande bekvämlighet, både för kunden och även för erbjudaren, kommer att vara ett välkonfigurerat kassaregister eller en som innehåller en stor katalog över sålda produkter eller tjänster. För en man är det tveklöst inslaget i detta fall det faktum att han kommer att få ett kvitto som du kommer att göra som en möjlig grund för återbetalning.

Grunden för utövandet av beloppet är skattningen av kassan. Vad handlar det om? Det finns sedan ett unikt och pålitligt förfarande som innebär att tilldela skattebetalarens NIP-nummer permanent till skattemodulen. Naturligtvis kan vi få kassaapparater även utan skatter, och ett sådant ekonomiskt belopp kommer att kunna tas till arbete endast i en icke-skattemässig stil. Det är mycket viktigt att finansieringen av kassaapparaten utförs av en erfaren tekniker, eftersom du skulle behöva köpa ett nytt kassa vid ett fel.

För viktiga ändamål med ett kassaapparat, skriv ut ett kvitto och sälj det till användaren någon gång, när han förbereder köpet, och skriv ut en daglig rapport en gång om dagen. Du bör skriva ut en månadsrapport en gång i månaden (den första dagen i varje månad. Du måste också tänka på den obligatoriska översynen. Det bör göras efter 24 månaders användning av kassaregistret. Låt oss och korrekt lagra kvitton och rapporter: lagstiftaren ålägger företagare skyldigheten att hålla kopior av rullar och dagliga rapporter under en period av fem år, kvitton för en period av två år (från skatteårets slut. Det är också viktigt att komma ihåg att företagaren efter fem år måste tvingas ersätta kassamodulen.