Cmiel ett byggforetag

I minnet av den gällande redovisningsakten har varje företagare syftet att föra register över företagets tillgångar. Sådana poster är registrering av anläggningstillgångar.

Varumärkets anläggningstillgångar är: mark, evig nyttjanderätt till mark, byggnader och strukturer, maskiner, transportmedel, utrustning och andra enheter, vars värde vid mottagningstillfället överstiger tre tusen och femhundra klart och det måste vara samägt eller ägt av skattebetalaren eller företaget. Skyldigheten att ange en tillgång i anläggningsregistret inträffar under den månad då den stod.

Registret över anläggningstillgångar finns antagligen installerat i den position som köpts i jobbpublikationer, på tryckta sidor med friska rubriker från datorn, på kartor gjorda för hand med ritade tabeller, dvs. Villkoret är att manuellt fyller i det dokument som används i namnet.

Anläggningstillgångar redovisas på grundval av dokument som har det ursprungliga värdet på de angivna tillgångarna. Tabellen för registrering av anläggningstillgångar bör vara: serienummer, inköpsdatum och antagande till användning, uppgifter om dokumentet som bekräftar köpet, beskrivning av anläggningstillgången, symbol för klassificering av anläggningstillgångar, startpris, avskrivningsgrad (beror på användningsår, avskrivningsbelopp, uppdaterad initialvärdet, detta belopp för avskrivningar och kassationsdatum tillsammans med grunden för dess förberedelse. För att lyckas med försäljningen av åtgärden, ange försäljningsdatumet, om anläggningstillgången förstörs, bifoga en likvidationsrapport. Med tanke på den aktuella lagen måste företaget ta alla dokument som bekräftar förvärvet av anläggningstillgångar.